آموزش کراتین در کرج

کراتینه کردن مو چیست؟ در بدن انسانها پروتئینی با ساختار فیبری به نام کراتین میباشد که در ،موها ناخنها و در بافت اپیتلیوم ( بافت پوششی ( پوست وجود دارد. کراتین در بخشهایی از بدن حیوانات هم وجود دارد مثلاً سمها ،شاخها، پشم و پرهای آنها سرشار از کراتین هستند کراتین یکی از اجزای سازندهی […]