فرم تماس

ارتباط با آکادمی آویژن

آکادمی تخصصی آویژه از سال ۱۳۸۵زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای تاسیس شده وتمامی حرفه های زیبایی از مقدماتی تا مربیگری آموزش داده میشود و برگزار کننده کلاس های عمومی ،خصوصی وورکشاپ ها میباشد

کرج شاهین ویلا بین سوم و چهارم شرقی آموزشگاه مراقبت زیبایی آویژه رو

91690174
09935538394
09366217173
02634483513