درباره آکادمی آویژه

آکادمی تخصصی آویژه از سال ۱۳۸۵زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای تاسیس شده وتمامی حرفه های زیبایی از مقدماتی تا مربیگری آموزش داده میشود و برگزار کننده کلاس های عمومی ،خصوصی وورکشاپ ها میباشد

آکادمی آویژه سابقه درخشانی در این سال ها بدست آورده در سال ۱۳۹۴رتبه ۱کشوری در زمینه کیفیت و مشتری مداری بدست آورده و همچنین رتبه های زیادی در زمینه های مدیریت و مربیگری در داخل و خارج از کشور بدست آورده

نظر دانشجو های آکادمی آویژه