آموزش میکروپیگمنتیشین در کرج

رنگ های مناسب میکروپیگمنتیشین شناخت رنگها از نظر دسته ( سرد و گرم) و رنگهای اولیه ، ثانویه، مکمل و ثالثیه عامل اصلی در ترکیبات رنگی برای ایجاد رنگ جدید میباشد. رنگهای گروه سرد در دسته ی قهوه ای رنگهای قهوه ای در دسته ی سرد، قهوه ای تیره ،قهوه ای زیتونی ، قهوه ای […]